UA-BUDJET

Програмний продукт UA-БЮДЖЕТ призначений для комплексної автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що перебувають на державному фінансуванні.

Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду у системі передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

UA-БЮДЖЕТ надає користувачу набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків та по проводках у найрізноманітніших розрізах. Серед яких оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга.

Облік зобов’язань - облік бюджетних зобов’язань у системі реалізований відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України.

UA-БЮДЖЕТ забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці у складі витрат установи. Реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозра-хункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичне відпрацювання співробітників та подальша виплата авансу.

2018

З цього часу ми займаємося автоматизацією підприємств на базі програмного продукту UA-BUDJET

ЗАМОВТЕ UA-BUDJET

Оформити замовлення