KBS

Облік бюджетної установи забезпечує автоматизацію бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати та ведення кадрового обліку бюджетних установ, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств, установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Програму розроблено відповідно до вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України (ДКСУ) з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету. У програмі реалізовано стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

За допомогою «KBS. Облік бюджетної установи» можна вести бухгалтерський облік господарської діяльності декількох установ, використовуючи для обліку по кожній організації окрему або єдину інформаційну базу.

Підсистема призначена для відображення різноманітних операцій, пов’язаних з казначейським обліком бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Держказначейства, а також для відображення різноманітних операцій, пов’язаних з обліком готівкових та безготівкових грошових коштів та взаєморозрахунків з підзвітними особами в установі.

2018

З цього часу ми займаємося автоматизацією підприємств на базі програмного продукту KBS

ЗАМОВТЕ KBS

Оформити замовлення